Ebook Nhập môn Tiếng Nhật: Phần 2 - Jimmy Nguyễn

Cuốn sách được biên soạn sao cho những học viên trình độ nhập môn Tiếng Nhật có thể làm quen cách viết tiếng Nhật nhanh nhất . Sách sử dụng hệ thống la tinh hóa ký tự của Hepburn. Nội dung phần 1 của cuốn sách dưới đây sẽ cung cấp cho người học các ký tự tiếng Nhật, thực hành luyện viết Tiếng Nhật nhằm giúp các bạn hình dung về sự cân bằng khi viết bộ ký tự tiếng Nhật. Bên cạnh đó, sau mỗi bài học là phần bài tập luyện tập giúp các em nhớ các mặt chữ, cách viết chính xác nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách.