Ebook Sức bền vật liệu và kết cấu: Phần 1 - Nguyễn Đình Đức, Đào Như Mai

Giáo trình Sức bền vật liệu và kết cấu đề cập đến những nội dung căn bản nhất của môn học sức bền vật liệu và cơ học kết cấu, được biên soạn trên cơ sở các bài giảng về Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu trong khung chương trình đào tạo cho sinh viên Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa. Phần 1 của cuốn sách giúp người học nắm những kiến thức căn bản về môn học này qua các khái niệm lực tác dụng, nội lực và quan hệ vi phân giữa nội lực và tải trọng hay nội dung các chương quan hệ ứng suất và biến dạng; các lí thuyết bền. Tiếp theo, tác giả sẽ giới thiệu và giúp người học làm quen với các dạng bài toán nhanh trong môn học này: Các đặc trưng hình học; thanh thẳng chịu kéo, nén đúng tâm và thanh thẳng chịu xoắn. Mời các bạn cùng tham khảo.