• Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Nguyễn Thị Kim Tú

  Bài giảng Nghiệp vụ lễ tân - Nguyễn Thị Kim Tú

  Bài giảng "Nghiệp vụ lễ tân" của Nguyễn Thị Kim Tú gồm có 6 chương trình bày các nội dung: giới thiệu về bộ phận lễ tân, đặt buồng, thủ tục nhận buồng và đăng ký khách, phục vụ khách trong thời gian lưu trú, thủ tục trả buồng, tiếp thị và bán hàng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   178 p hueic 20/08/2019 60 0

 • Bài thuyết trình Năm thông số trong du lịch sinh thái

  Bài thuyết trình Năm thông số trong du lịch sinh thái

  Bài thuyết trình: Năm thông số trong du lịch sinh thái có nội dung trình bày Valley Hikes và sự phát triển DLST ở Jamaica, DLST đo trên một quy mô đa chiều, nội dung các thông số, tính toán thành công một quy mô DLST 5 chiều, một số cố gắng trên phương trình du lịch sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo bài thuyết trình để nắm chi tiết nội dung.

   18 p hueic 20/08/2019 55 0

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 1 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn giúp người học hiểu về "Khái quát về kinh tế du lịch". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tổng quan về kinh tế du lịch, lợi ịch của kinh tế du lịch, các điều kiện để phát triển du lịch, một số xu hướng phát triển của du lịch thế giới,...

   71 p hueic 31/01/2018 133 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 2 Thị trường du lịch, sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Tổng quan về thị trường du lịch, cầu và cung du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   13 p hueic 31/01/2018 120 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 3 Tính thời vụ trong du lịch, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, các đặc điểm của tính thời vụ trong du lịch, các nhân tố tác động tới tính thời vụ trong du lịch, một số phương hướng và biện pháp làm giảm tác động bất lợi của tính thời vụ trong du lịch.

   30 p hueic 31/01/2018 123 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 4 Nhân lực trong du lịch cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan nhân lực trong du lịch, quản lý phát triển nhân lực của các doanh nghiệp du lịch, Mời các bạn cùng tham khảo

   25 p hueic 31/01/2018 141 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 5 do ThS. Hà Minh Phước biên soạn cung cấp kiến thức cơ bản như: Khái niệm và vai trò, cơ cấu của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch, đặc điểm cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch, yêu cầu đối với cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, xu hướng phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

   11 p hueic 31/01/2018 107 1

 • Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Bài giảng Kinh tế du lịch: Chương 6 - ThS. Hà Minh Phước

  Nội dung chương 6 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Hiệu quả kinh tế du lịch", cụ thể như: Tổng quan hiệu quả kinh tế du lịch, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế du lịch, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hueic 31/01/2018 118 1

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 3 - Quy trình và kỹ năng hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 3 - Quy trình và kỹ năng hướng dẫn du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 3 (Phần 1) - Quy trình và kỹ năng hướng dẫn du lịch trình bày về cách xác định các điểm tham quan và dịch vụ tại điểm đến; xây dựng kế hoạch tổ chức tour; chuẩn bị thực hiện hướng dẫn du lịch; đón khách; hướng dẫn khách; kết thúc tour.

   65 p hueic 28/10/2016 128 1

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 2 - Giao tiếp với khách du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 2 - Giao tiếp với khách du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 2 - Giao tiếp với khách du lịch giới thiệu tới các bạn những nội dung về xây dựng mối quan hệ tốt; giao tiếp với khách; giao tiếp đa văn hóa; xử lý phàn nàn của khách du lịch.

   52 p hueic 28/10/2016 115 2

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 1 - Tìm hiểu về du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 1 - Tìm hiểu về du lịch

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 1 - Tìm hiểu về du lịch cung cấp cho các bạn những kiến thức về hệ thống du lịch; khách du lịch; nguyên nhân khách du lịch đến Việt Nam; khái niệm hướng dẫn viên du lịch.

   48 p hueic 28/10/2016 105 1

 • Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 5 - Hướng dẫn các tour văn hóa, lịch sử

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 5 - Hướng dẫn các tour văn hóa, lịch sử

  Bài giảng Hướng dẫn du lịch: Bài 5 - Hướng dẫn các tour văn hóa, lịch sử giới thiệu tới các bạn về tìm hiểu về văn hóa điểm đến tại địa phương (các điểm thu hút văn hóa, lịch sử vật thể; các điểm thu hút văn hóa lịch sử phi vật thể).

   19 p hueic 28/10/2016 115 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số