• Ebook Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí

  Ebook Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí

  Tài liệu trình bày về giới thiệu hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí; các dạng điều hòa không khí và làm lạnh; đánh giá điều hòa không khí và làm lạnh; các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả; danh sách sàng lọc giải pháp; các bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   21 p hueic 01/07/2019 40 0

 • Ebook Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí

  Ebook Hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí

  Tài liệu cung cấp các thông tin về hệ thống điều khiển máy điều khiển không khí và bộ sưởi; cụm chi tiết thổi; cụm chi tiết sưởi; hệ thống điều hòa không khí; các thành phần, kiểm tra, bình sấy, máy làm bay hơi. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

   32 p hueic 01/07/2019 46 0

 • Ebook Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô - Lê Trọng Hiệp

  Ebook Thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô - Lê Trọng Hiệp

  Tài liệu bao gồm 3 chương: giới thiệu thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô; cơ sở lý thuyết và phân loại hệ thống điều hòa không khí ô tô; tìm kiếm, xây dựng dữ liệu, lựa chọn phần mềm và chạy thử. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.

   80 p hueic 01/07/2019 58 0

 • Ebook Truyền nhiệt tính toán thiết bị trao đổi nhiệt: Phần 1

  Ebook Truyền nhiệt tính toán thiết bị trao đổi nhiệt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách “Truyền nhiệt tính toán thiết bị trao đổi nhiệt” cung cấp cho người học các kiến thức: Những khái niệm cơ bản về truyền nhiệt, khái niệm cơ bản về dẫn nhiệt và phương trình vi phân dẫn nhiệt của vật rắn, dẫn nhiệt ổn định, dẫn nhiệt không ổn định,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   257 p hueic 31/10/2018 124 0

 • Ebook Truyền nhiệt tính toán thiết bị trao đổi nhiệt: Phần

  Ebook Truyền nhiệt tính toán thiết bị trao đổi nhiệt: Phần

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tỏa nhiệt khi ngưng hơi, tỏa nhiệt khi sôi, cơ sở lý thuyết về bức xạ nhiệt, trao đổi nhiệt bức xạ giữa các vật rắn đặt trong môi trường trong suốt… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   339 p hueic 31/10/2018 105 0

 • Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Bài tập Kỹ thuật nhiệt - Học viện Kỹ thuật Quân sự

  Bài tập Kỹ thuật nhiệt cung cấp cho người đọc các bài tập về những khái niệm cơ bản của nhiệt động học, những định luật cơ bản của nhiệt động học, những quá trình thuận nghịch cơ bản, những quá trình không thuận nghịch điển hình,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p hueic 30/06/2017 393 1

 • Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nhiệt động trong hóa kỹ thuật", phần 2 giới thiệu các ứng dụng nhiệt động trong hóa kỹ thuật, nhiệt động cho quá trình không cân bằng. Cuối sách có phần bài tập ứng dụng để người học có thể ôn tập và củng cố lại kiến thức.

   130 p hueic 21/01/2017 142 1

 • Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Nhiệt động trong hóa kỹ thuật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Nhiệt động trong hóa kỹ thuật" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất về nhiệt động trong kỹ thuật, các định luật sơ sở, nghiên cứu nhiệt động trong các hệ khí, ứng dụng nhiệt động để nghiên cứu cân bằng pha và cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   189 p hueic 21/01/2017 144 1

 • Ebook Kỹ thuật lạnh thực phẩm - TS. Nguyễn Xuân Phương

  Ebook Kỹ thuật lạnh thực phẩm - TS. Nguyễn Xuân Phương

  Cuốn sách "Kỹ thuật lạnh thực phẩm" do TS. Nguyễn Xuân Phương biên soạn gồm 6 chương, bao gồm những kiến thức sau: Những khái niệm cơ bản, cơ sở lý thuyết các quá trình và thiết bị của hệ thống lạnh dùng trong thực phẩm, tính chọn thiết bị cho hệ thống lạnh, cơ sở lý thuyết về kỹ thuật lạnh và lạnh đông thực phẩm, công nghệ - kỹ thuật...

   272 p hueic 29/12/2016 244 2

 • Giáo trình Nhiệt học - PGS.TS. Nguyễn Huy Sinh

  Giáo trình Nhiệt học - PGS.TS. Nguyễn Huy Sinh

  Giáo trình Nhiệt học gồm 8 chương, trình bày các nội dung về nhiệt độ, nhiệt lượng và nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học, thuyết động học chất khí, các hiện tượng truyền động học trong chất khí, nguyên lý thứ II nhiệt động lực học Entropy, khí thực và hơi, chất lỏng và sự chuyển pha.

   219 p hueic 29/12/2016 175 1

 • Ebook Nhiệt động học - Trịnh Văn Quang

  Ebook Nhiệt động học - Trịnh Văn Quang

  Ebook Nhiệt động học trình bày các kiến thức cơ bản về sự biến đổi giữa nhiệt và công, các quy luật chi phối sự biến đổi đó, nguyên lý làm việc của các chu trình thiết bị nhiệt như động cơ đốt trong, máy làm lạnh, động cơ tua bin, tên lửa,... Mời các bạn tham khảo sách để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

   145 p hueic 29/12/2016 161 1

 • Ebook Hỏi đáp về năng lượng nguyên tử: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về năng lượng nguyên tử: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hỏi đáp về năng lượng nguyên tử" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Năng lượng, năng lượng nguyên tử, lò phản ứng hạt nhân, tình hình năng lượng nguyên tử của một số nước trên thế giới, sử dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình và vì mục đích quân sự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   58 p hueic 28/11/2016 128 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số