• Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn TIG cơ bản (Mã đề 01)

  Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn TIG cơ bản (Mã đề 01)

  Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn TIG cơ bản (Mã đề 01) là tư liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn sinh viên trong quá trình ôn luyện, củng cố kiến thức, chuẩn bị chu đáo cho bài thi kết thúc môn nghề Hàn.

   3 p hueic 21/08/2020 12 1

 • Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn MIG, MAG cơ bản (Mã đề 01)

  Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn MIG, MAG cơ bản (Mã đề 01)

  Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn MIG, MAG cơ bản (Mã đề 01) biên soạn bởi trường Trung cấp Dân tộc nội trú Giáo dục thường xuyên Bắc Quang có kèm theo đáp án giúp sinh viên tham khảo, củng cố kiến thức để hoàn thành bài thi với kết quả như mong đợi.

   3 p hueic 21/08/2020 14 1

 • Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn hồ quang tay nâng cao (Mã đề 01)

  Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn hồ quang tay nâng cao (Mã đề 01)

  Đề thi kết thúc môn Thực hành hàn hồ quang tay nâng cao (Mã đề 01) được biên soạn bởi trường Trung cấp Dân tộc nội trú Giáo dục thường xuyên Bắc Quang giúp các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo, ôn luyện kiến thức nghề Hàn, vượt qua bài thi kết thúc môn với kết quả như mong đợi.

   4 p hueic 21/08/2020 3 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số