• Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông

  Phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông

  Tham khảo sách 'phân tích chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   99 p hueic 03/12/2013 121 2

 • Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông

  Tổng quan các lĩnh vực trong viễn thông

  Thông tin là một phần quan trọng không thể thiếu. Thông tin trong viễn thông có nhiều dạng khác nhau, như tiếng nói, hình ảnh, video…. Mỗi thông tin có các thuộc tính khác nhau. Thông tin có thể tồn tại dưới 2 dạng: analog (tính hiệu liên tục theo thời gian hay còn gọi là tín hiệu tương tự) hoặc digital (tính hiệu số). Tín hiệu liên tục theo thời gian cũng...

   9 p hueic 03/12/2013 127 2

 • Báo cáo thực tập viễn thông

  Báo cáo thực tập viễn thông

  Đây là bài báo cáo thực tập viễn thông - đề tài "Tổng quan về viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang & Trung tâm chăm sóc khách hàng gửi đến các bạn sinh viên tham khảo.

   54 p hueic 03/12/2013 122 2

 • Tổng quan về dịch vụ, mạch, mạng viễn thông

  Tổng quan về dịch vụ, mạch, mạng viễn thông

  Tham khảo tài liệu 'tổng quan về dịch vụ, mạch, mạng viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   28 p hueic 03/12/2013 149 2

 • Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ

  Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ

  Tài liệu tham khảo và khái quát Dịch vụ viễn thông và chất lượng dịch vụ viễn thông

   28 p hueic 03/12/2013 114 2

 • Điện tử viễn thông

  Điện tử viễn thông

  Tham khảo sách 'điện tử viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   33 p hueic 03/12/2013 141 3

 • Nghiên cứu về cạnh tranh Ngành Viễn thông Việt Nam

  Nghiên cứu về cạnh tranh Ngành Viễn thông Việt Nam

  Hiếm có kỷ nguyên nào trong lịch sử loài người lại chứng kiến nhiều thay đổi nhanh chóng trong hình thức thông tin và giao tiếp của xã hội như thời điểm hiện nay. Nhờ những tiến bộ ngoạn mục về khả năng máy tính và truy nhập Internet băng rộng, những thành tựu gần đây của máy tính và viễn thông đã thay đổi căn bản lối sống của chúng ta.

   56 p hueic 03/12/2013 127 2

 • Thuật ngữ viễn thông

  Thuật ngữ viễn thông

  Viễn thông miêu tả một cách tổng quát tất cả các hình thức trao đổi thông tin qua một khoảng cách nhất định mà không phải chuyên chở những thông tin này đi một cách cụ thể (thí dụ như thư). Các tín hiệu nhìn thấy được đã được sử dụng trong thế kỷ 18 như hệ thống biểu hiện các chữ cái bằng cách đặt tay hay 2 lá cờ theo một vị trí nhất...

   181 p hueic 03/12/2013 125 2

 • Bài giảng: Hệ thống viễn thông

  Bài giảng: Hệ thống viễn thông

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: hệ thống viễn thông', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   61 p hueic 03/12/2013 160 4

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH TÍNH CƯỚC

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH TÍNH CƯỚC

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch tính cước', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   15 p hueic 03/12/2013 115 2

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỊNH TUYẾN

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỊNH TUYẾN

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch định tuyến', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   28 p hueic 03/12/2013 127 3

 • TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

  TC mạng & DV viễn thông - CÁC KẾ HOẠCH KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG MẠNG VIỄN THÔNG - KẾ HOẠCH ĐỒNG BỘ

  Tham khảo tài liệu 'tc mạng & dv viễn thông - các kế hoạch kỹ thuật cơ bản trong mạng viễn thông - kế hoạch đồng bộ', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

   13 p hueic 03/12/2013 105 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số