• Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 6 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 6: Hệ phương trình cramer và các ứng dụng trong phân tích kinh tế" được biên soạn với mục tiêu giúp người học nắm được hệ phương trình Cramer; Phương pháp ma trận; quy tắc Cramer; ứng dụng trong phân tích kinh tế.

   29 p hueic 26/01/2021 7 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 5 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 5 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 5: Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo" giúp sinh viên nắm được cách nhân hai ma trận, các tính chất của phép nhân; định nghĩa và các tính chất của ma trận phụ hợp, nghịch đảo; ma trận phụ hợp, ma trận nghịch đảo của một ma trận vuông; ma trận nghịch đảo trong việc giải phương trình ma trận.

   36 p hueic 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 4 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 4 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 4: Định thức" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm định thức và kí hiệu; tính các định thức cấp 1, cấp 2 và cấp 3; các tính chất cơ bản của định thức; các phương pháp tính định thức.

   23 p hueic 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 3 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 3 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 3: Các khái niệm cơ bản và các phép toán tuyến tính đối với ma trận" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn kiến thức bao gồm các khái niệm cơ bản về ma trận; các dạng ma trận; các phép toán tuyến tính đối với ma trận; các phép biến đổi ma trận.

   34 p hueic 26/01/2021 8 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 2 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 2 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1 - Bài 2: Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian vectơ n chiều–cơ sở của không gian Rn" trình bày khái niệm tổ hợp tuyến tính và phép biểu diễn tuyến tính; sự phụ thuộc tuyến tính; cơ sở của không gian vectơ n chiều.

   32 p hueic 26/01/2021 6 0

 • Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1 - ThS. Vũ Quỳnh Anh

  "Bài giảng Toán cho các nhà kinh tế 1: Bài 1: Đại cương về hệ phương trình tuyến tính và không gian véctơ n chiều" giúp sinh viên nắm được các khái niệm về hệ phương trình tuyến tính, nắm được phương pháp giải và các kết quả định tính đối với hệ phương trình tuyến tính; khái niệm véctơ n chiều, không gian véctơ n chiều và các khái niệm liên...

   40 p hueic 26/01/2021 7 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hueic 26/05/2020 84 1

 • Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định

  Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định

  Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các hệ thống thông tin trên máy tính, Hệ trợgiúp quyết định, các đặc tính và khả năng của Hệ trợ giúp quyết định, kiến trúc chung của Hệ trợ giúp quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hueic 31/03/2018 213 1

 • Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định

  Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định

  Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Ra quyết định, môi trường ra quyết định, bài toán ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hueic 31/03/2018 193 1

 • Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 4, 5, 6: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn

  Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 4, 5, 6: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn

  Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 4, 5, 6: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn, ra quyết định đa thuộc tính, toán tử tích hợp, quan hệ so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hueic 31/03/2018 175 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Xuân Quang

  Khách hàng là ai? Khách hàng ra quyết định mua hàng như thế nào? Doanh nghiệp tác động vào quá trình ra quyết định mua hàng của khách hàng như thế nào? Nghiên cứu thị trường là gì? Để làm gì? Như thế nào? Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do Nguyễn Xuân Quang biên soạn sẽ giúp các bạn nắm về "Khách hàng và nghiên cứu thị trường".

   37 p hueic 31/03/2018 195 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 giúp các bạn nắm được Marketing là gì? Các khái niệm cơ bản trong marketing? Lịch sử hình thành và phát triển của marketing, các quan điểm marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hueic 31/03/2018 195 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số