• Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ - PGS.TS. Lê Công Hảo

  Bài giảng "Vật lý đại cương: Quang học sóng - Nhiễu xạ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về nền nhiễu xạ, nhiễu xạ từ khe hẹp, độ phân giải của khe hẹp và lỗ tròn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   25 p hueic 26/05/2020 39 1

 • Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định

  Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định

  Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 1: Nhập môn Hệ trợ giúp quyết định" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các hệ thống thông tin trên máy tính, Hệ trợgiúp quyết định, các đặc tính và khả năng của Hệ trợ giúp quyết định, kiến trúc chung của Hệ trợ giúp quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hueic 31/03/2018 188 1

 • Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định

  Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định

  Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Ra quyết định, môi trường ra quyết định, bài toán ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p hueic 31/03/2018 170 1

 • Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 4, 5, 6: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn

  Bài giảng Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 4, 5, 6: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn

  Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 4, 5, 6: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn, ra quyết định đa thuộc tính, toán tử tích hợp, quan hệ so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hueic 31/03/2018 152 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Nguyễn Xuân Quang

  Khách hàng là ai? Khách hàng ra quyết định mua hàng như thế nào? Doanh nghiệp tác động vào quá trình ra quyết định mua hàng của khách hàng như thế nào? Nghiên cứu thị trường là gì? Để làm gì? Như thế nào? Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 do Nguyễn Xuân Quang biên soạn sẽ giúp các bạn nắm về "Khách hàng và nghiên cứu thị trường".

   37 p hueic 31/03/2018 172 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 giúp các bạn nắm được Marketing là gì? Các khái niệm cơ bản trong marketing? Lịch sử hình thành và phát triển của marketing, các quan điểm marketing,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hueic 31/03/2018 173 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Nguyễn Xuân Quang

  Chương 2 trình bày về "Môi trường Marketing". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm và phân loại môi trường Marketing, phân loại môi trường, các yếu tố môi trường vi mô, các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô,...

   23 p hueic 31/03/2018 156 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Nguyễn Xuân Quang

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Chiến lược và xây dựng chiến lược Marketing", cụ thể như: Khái niệm chiến lược và chiến lược marketing, trình tự xây dựng chiến lược marketing, phân đoạn thị trường,...

   42 p hueic 31/03/2018 161 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.1 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.1 - Nguyễn Xuân Quang

  Chương 5.1 giúp người học hiểu về "Các quyết định liên quan đến sản phẩm". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chính sách sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối, chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hueic 31/03/2018 126 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.3 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.3 - Nguyễn Xuân Quang

  Chương 5.3 trình bày về "Các quyết định liên quan đến hoạt động phân phối". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Mục đích của phân phối, các chức năng của phân phối, phương thức phân phối và kênh phân phối, các loại hình trung gian bán lẻ,...

   28 p hueic 31/03/2018 152 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.2 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.2 - Nguyễn Xuân Quang

  Cùng nắm kiến thức trong chương "Các quyết định liên quan đến giá" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p hueic 31/03/2018 130 1

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.4 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5.4 - Nguyễn Xuân Quang

  Bài giảng "Các quyết định liên quan đến hoạt động truyền thông" cung cấp cho người học các kiến thức: Các chiến lược xúc tiến, các mô hình truyền thông, các công cụ truyền thông, quan hệ công chúng,...Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 31/03/2018 120 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số