• Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7 Chiến lược giá

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 7 Chiến lược giá

  Chương 7 Chiến lược giá giới thiệu tầm quan trọng của giá, những nhân tố ảnh hưởng đến định giá, phương pháp và chiến lược định giá. Tiến trình định giá cho một sản phẩm.

   24 p hueic 28/11/2016 1660 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 9 Chiến lược xúc tiến

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 9 Chiến lược xúc tiến

  Chương 9 Chiến lược xúc tiến trình bày về tầm quan trọng của xúc tiến, một số yếu tố ảnh hưởng đến hỗn hợp xúc tiến, các thành phần trong hỗn hợp xúc tiến.

   30 p hueic 28/11/2016 1453 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8 Chiến lược phân phối

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8 Chiến lược phân phối

  Mục tiêu của chương 8 Chiến lược phân phối trình bày về tầm quan trọng của phân phối trong marketing, khái niệm về kênh phân phối, lựa chọn kênh phân phối.

   20 p hueic 28/11/2016 1308 1

 • Bài giảng Khái quát về địa lý du lịch thế giới

  Bài giảng Khái quát về địa lý du lịch thế giới

  Bài giảng Khái quát về địa lý du lịch thế giới nhằm trình bày về các vùng du lịch trên thế giới, xu hướng phát triển du lịch trên thế giới, lượng khách du lịch quốc tế theo vùng, thời gian đi du lịch trong năm. Tham khảo tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết và học tập tốt hơn.

   29 p hueic 27/06/2015 915 3

 • Bài giảng Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch

  Bài giảng Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch

  Bài giảng Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch nhằm trình bày về các nội dung: Hệ thống phân vị trong phân vùng du lịch, các quan điểm phân vị, các cấp phân vị hệ thống chỉ tiêu trong phân vùng du lịch, số lượng, chất lượng tài nguyên và sự kết hợp của các dạng tài nguyên, cơ sở hạ tầng – cơ sở vật chất kĩ thuật. Mời các bạn cùng...

   38 p hueic 27/06/2015 834 1

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Secrity) - Chương 6: Nghiệp vụ xử lý tình huống an ninh an toàn trong khách sạn

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Secrity) - Chương 6: Nghiệp vụ xử lý tình huống an ninh an toàn trong khách sạn

  Chương 6 - Nghiệp vụ xử lý tình huống an ninh an toàn trong khách sạn. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Nghiệp vụ xử lý các tình huống gây mất an ninh an toàn, nghiệp vụ xử lý lý các trường hợp gây mất an ninh an toàn, quản lý an ninh tại một số bộ phận trong khách sạn.

   27 p hueic 31/01/2018 758 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4 Nghiên cứu marketing

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 4 Nghiên cứu marketing

  Chương 4 nhằm giới thiệu và phân tích tầm quan trọng của nghiên cứu marketing, mô tả quy trình nghiên cứu marketing, giới thiệu các nguồn thông tin và các phương pháp thu thập thông tin.

   11 p hueic 28/11/2016 736 1

 • Bài giảng Địa lý du lịch tổ chức lãnh thổ du lịch

  Bài giảng Địa lý du lịch tổ chức lãnh thổ du lịch

  Bài giảng Địa lý du lịch tổ chức lãnh thổ du lịch nhằm trình bày về tổ chức không gian lãnh thổ du lịch, khái quát về lãnh thổ du lịch, hệ thống lãnh thổ du lịch, cụm tương hỗ phát triển du lịch. Mời các bạn tham khảo để học tập hiệu quả hơn.

   30 p hueic 27/06/2015 579 2

 • Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 4: Nghiệp vụ tuần tra và phòng cháy chữa cháy trong khách sạn

  Bài giảng An ninh khách sạn (Hotel Security) - Chương 4: Nghiệp vụ tuần tra và phòng cháy chữa cháy trong khách sạn

  Chương 4 trình bày những nội dung liên quan đến nghiệp vụ tuần tra và phòng cháy chữa cháy trong khách sạn, bao gồm: Nghiệp vụ tuần tra trong khách sạn, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong khách sạn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p hueic 31/01/2018 528 1

 • Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 4: Du lịch sinh thái

  Bài giảng Du lịch bền vững (Sustainable tourism) - Chương 4: Du lịch sinh thái

  Chương 4 - Du lịch sinh thái (DLST). Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, tài nguyên DLST, mục tiêu, nguyên tắc phát triển DLST, mối quan hệ giữa DLST và PTBV và các yếu tố tham gia mô hình DLST; các loại hình du lịch vùng bờ biển, vùng núi, chiến lược phát triển bền vững biển đảo, miền núi và những tiêu chuẩn phát...

   48 p hueic 31/01/2018 472 1

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu

  Bài giảng Marketing căn bản - Chương 5 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu

  Chương 5 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu trình bày về khái niệm thị trường, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường.

   17 p hueic 28/11/2016 469 1

 • Bài giảng Tài nguyên du lịch

  Bài giảng Tài nguyên du lịch

  Bài giảng Tài nguyên du lịch có nội dung trình bày các vấn đề như: Tài nguyên du lịch thiên nhiên như địa hình, khí hậu, nguồn nước, thực và động vật, các di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc các lễ hội, các đối tượng gắn với các yếu tố dân tộc học. Mời các bạn tham khảo để mở rộng hiểu biết.

   28 p hueic 27/06/2015 466 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hueic