• Hệ truyền động điện biến tần - động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp

  Hệ truyền động điện biến tần - động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp

  Nội dung bài viết là nghiên cứu phương pháp khởi động động điện biến tần động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp và xây dựng cấu trúc điều khiển cũng như xác định lĩnh vực có thể áp dụng hệ truyền động này.

   5 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Điều chỉnh dòng điện và tốc độ trong hệ truyền động Thiristor-động cơ

  Điều chỉnh dòng điện và tốc độ trong hệ truyền động Thiristor-động cơ

  Bài báo này trình bày cách phân tích tổng hợp hệ truyền động T-Đ với hai mạch vòng điều khiển dùng bộ điều khiển PID. Kết quả của việc khảo sát và đánh giá thiết kế qua mô phỏng dùng Matlab -Simulink cho thấy được chất lượng thực trạng của hệ thống và hướng nâng cao chất lượng của hệ bằng cách đưa thêm vào bộ điều khiển mờ để...

   5 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp điều khiển thích nghi vị trí động cơ điện một chiều khi có thông số

  Ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp điều khiển thích nghi vị trí động cơ điện một chiều khi có thông số

  Động cơ một chiều làm việc với phụ tải thay đổi, dẫn đến nhiệt độ của động cơ cùng với mức độ từ hóa của mạch từ thay đổi, làm cho điện trở phần ứng R của động cơ thay đổi, ảnh hưởng xấu đến đặc tính vị trí của động cơ. Bài báo này đề xuất một giải pháp ứng dụng mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp điều khiển thích...

   5 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều tốc Turbine thủy điện nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

  Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều tốc Turbine thủy điện nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam

  Bài báo này phân tích và trình bày hệ thống điều chỉnh tốc độ turbine thuỷ điện nhỏ theo quan điểm tối ưu hóa. Thiết lập quá trình điều khiển chuyển động phi tuyến với bộ điều tốc thực hiện theo hệ điều khiển mờ theo luật PID. Bộ điều khiển cho hệ thống điều tốc và máy phát đã đạt được kết quả tốt với việc thử nghiệm trên...

   7 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi theo mô hình mẫu và mạng neuron cho các hệ cơ điện tử

  Thiết kế bộ điều khiển mờ thích nghi theo mô hình mẫu và mạng neuron cho các hệ cơ điện tử

  Bài báo trình bày một cách thiết kế bộ điều khiển thích nghi mờ dựa theo mô hình mẫu kết hợp mạng neuron để điều khiển cho các hệ cơ điện tử đủ cơ cấu chấp hành được mô tả dưới dạng phương trình Euler -Lagrange. Bộ điều khiển đề xuất dựa trên ý tưởng tìm các tham số tối ưu tập mờ đầu vào của bộ điều khiển mờ theo Takagi và...

   6 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Điều khiển điện áp một chiều của bộ nghịch lưu nguồn z

  Điều khiển điện áp một chiều của bộ nghịch lưu nguồn z

  Bài báo này đưa ra đánh giá và phân tích rõ nhất của những phương pháp điều khiển khác nhau như bộ điều khiển PI, mờ và tự chỉnh định mờ dựa vào sự quan sát đáp ứng của điện áp đỉnh DC-link và tổng hài dòng điện. Tất cả những phương pháp trên được ứng dụng trong vòng kín của điện áp đỉnh DC-link trong bộ nghịch lưu nguồn Z (ZSI). Kết...

   8 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối trung áp

  Tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối trung áp

  Bài báo tập trung chủ yếu vào nghiên cứu tính toán độ tin cậy và xây dựng phần mềm tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối trung áp, từ kết quả tính toán được đề xuất một số biện pháp nhằm giảm bớt thiệt hại về kinh tế và thời gian mất điện đối với hộ phụ tải.

   7 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Định tuyến cân bằng tải phối hợp giữa đường ngắn nhất và mức năng lượng của các nút trong mạng cảm biến không dây

  Định tuyến cân bằng tải phối hợp giữa đường ngắn nhất và mức năng lượng của các nút trong mạng cảm biến không dây

  Bài báo này tập trung nghiên cứu vào mô hình phân bố tải làm việc (gói dữ liệu) dựa trên sự phối hợp giữa định tuyến đường ngắn nhất và mức năng lượng của các nút cảm biến để mức tiêu thụ năng lượng trên các nút của toàn mạng được phân bố đồng đều hơn nhằm kéo dài thời gian sống của các nút mạng cũng như thời gian sống của...

   5 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Thiết kế chế tạo thiết bị sưởi ấm máu và dịch truyền

  Thiết kế chế tạo thiết bị sưởi ấm máu và dịch truyền

  Bài báo này tập trung nghiên cứu thiết kế thiết bị sưởi ấm máu và dịch truyền sử dụng thuật toán PID để điều khiển nhiệt độ đầu ra của dịch truyền dựa trên một số tiêu chuẩn an toàn trong lĩnh vực y tế, đáp ứng được yêu cầu chức năng của thiết bị. Dựa trên những cơ sở đó, các tác giả đã đưa ra thiết kế hoàn chỉnh và chế tạo...

   5 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Hệ thống giám sát và điều khiển, ứng dụng trong nhà kính

  Hệ thống giám sát và điều khiển, ứng dụng trong nhà kính

  Bài báo này trình bày thiết kế và kết quả thử nghiệm hệ thống giám sát và điều khiển tự động có khả năng ứng dụng trong nông nghiệp chính xác sử dụng trong nhà kính. Hệ thống sử dụng mạng cảm biến không dây, bao gồm các nút cảm biến, bộ chuyển tiếp và bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống cho phép người dùng giám sát thông tin môi trường...

   9 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư và điện năng tiêu thụ của loại máy bơm cột nước thấp đã lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư và điện năng tiêu thụ của loại máy bơm cột nước thấp đã lắp đặt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

  Máy bơm cột nước thấp (hay còn gọi là máy bơm không ống) là loại máy bơm hướng trục đứng có cột nước làm việc thấp, tổng cột nước bơm thiết kế nhỏ hơn 3,0m, được chế tạo và lắp đặt thử nghiệm tại 15 vị trí trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Chọn 03 trạm bơm điển hình để tính toán so sánh với một số loại máy bơm truyền thống khác như...

   7 p hueic 25/09/2018 0 0

 • Phân loại phương tiện giao thông trong video dựa trên đặc trưng hình dạng

  Phân loại phương tiện giao thông trong video dựa trên đặc trưng hình dạng

  Bài viết này là trình bày một số phương pháp biểu diễn đặc trưng ảnh phục vụ cho phát hiện và phân loại phương tiện giao thông từ video: trích chọn đối tượng chuyển động bằng phương pháp luồng quang học; biểu diễn hình dạng đối tượng; biểu diễn đường viền trên trường số phức, biểu diễn đường viền theo đỉnh hình dạng. Đề xuất...

   5 p hueic 25/09/2018 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số