• Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số gợi ý chính sách

  Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số gợi ý chính sách

  Bài viết Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam: Một số gợi ý chính sách trình bày: Đầu tư ra nước ngoài là một xu thể tất yếu trong quả trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Có tầm quan trọng tương đương luồng vốn FDI vào nền kinh tế, vốn đầu tư trực tiểp ra nước ngoài có ỷ nghĩa khá lớn đổi với nền kinh tế các...

   7 p hueic 30/06/2018 8 1

 • Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công xanh

  Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công xanh

  Bài viết Kinh nghiệm quốc tế về mua sắm công xanh trình bày: Khái niệm mua sắm công xanh còn khá mới mẻ ở nước ta cho dù đã có một số nghiên cứu đề cập đến. Tại nhiều quốc gia trên thế giới như các nước Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc,... mua sắm công xanh là một trong những công cụ chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy mô hình sản...

   8 p hueic 30/06/2018 9 1

 • Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam

  Bài viết Tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam trình bày Trong những năm gần đây, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh đang dần trở thành xu thế phát triển của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Việt Nam cũng đang trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện Chiến...

   11 p hueic 30/06/2018 7 1

 • Phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

  Phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam

  Bài viết Phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trình bày: Sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã làm cho nền kinh tế thế giới có nhiều biến đổi sây sắc về cơ cấu, chức năng và cả phương thức hoạt động, tạo ta bước ngoặt mới cho sự phát triển kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p hueic 30/06/2018 6 1

 • Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và những giải pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

  Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và những giải pháp đối với nền kinh tế Việt Nam

  Bài viết Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và những giải pháp đối với nền kinh tế Việt Nam trình bày: Cuộc khủng hoảng kinh tế bắt nguồn từ Mỹ lan rộng trên toàn thế giới; khủng hoảng kinh tế thế giới lan rộng đã làm cho các nền kinh tế lớn gặp nhiều khó khăn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p hueic 30/06/2018 8 1

 • Nâng cao vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Nâng cao vai trò kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Vai trò của khu vực kinh tế Nhà nước trong thương mại nội địa không lớn, nhưng theo xu hướng tái cơ cấu rất đáng khích lệ. Lao động làm việc trong khu vực này chỉ chiếm khoảng 10%. Do đó, nghiên cứu đề xuất 6 nhóm giải pháp chiến lược, trong đó tập trung vốn đầu tư vào những ngành, những lĩnh vực trọng yếu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà...

   8 p hueic 30/06/2018 4 1

 • Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam

  Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam

  Bài viết Chính sách tài chính thúc đẩy kinh tế xanh ở Việt Nam trình bày: Tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế xanh đang ngày càng là xu thế tất yếu của các nước trên thế giới. Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ trong dòng chảy toàn cầu ấy. Nhiều văn bản chính sách được ban hành gần đây thể hiện rõ định hướng đó, đặc...

   7 p hueic 30/06/2018 3 1

 • Kinh tế vĩ mô một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2016 (tăng giảm) so với năm 2015

  Kinh tế vĩ mô một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2016 (tăng giảm) so với năm 2015

  Bài viết Kinh tế vĩ mô một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô năm 2016 (tăng giảm) so với năm 2015 trình bày tổng thu cân đối NSNN năm 2016 ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự toán. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 118,6% dự toán (tương ứng vượt 77,8 nghìn tỷ đồng), hầu hết các địa phương đều thu đạt và...

   7 p hueic 30/06/2018 3 1

 • Tái cơ cấu đầu tư trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

  Tái cơ cấu đầu tư trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam

  Bài viết Tái cơ cấu đầu tư trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trình bày các nội dung về: Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu đầu tư giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng GDP và đầu tư, thực trạng đầu tư và cơ cấu đầu tư giai đoạn 2001-2010, những bất cập, yếu kém trong đầu tư, tái cơ cấu đầu tư trong tiến trình tái cơ cấu kinh tế 2011-2020,...

   14 p hueic 30/06/2018 4 1

 • Tăng cường gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ

  Tăng cường gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ

  Bài viết Tăng cường gắn kết giữa phát triển khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ trình bày, mối quan hệ giữa phát triển khu công nghiệp và phát triển công nghiệp hỗ trợ, thực trạng phát triển các khu công nghiệp, thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ,một số giải pháp gắn kết phát triển khu công nghiệp với phát triển công...

   8 p hueic 30/06/2018 3 1

 • Tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

  Bài viết Tái cấu trúc nền kinh tế sau khủng hoảng của Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trình bày 3 nội dung chính như nguyên nhân dẫn đến suy thoái của nền kinh tế Hàn Quốc trong khủng hoảng tài chính châu Á, biện pháp tái cấu trúc nền kinh tế Hàn Quốc, bài học kinh nghiệm áp dụng cho tái cấu trúc nền kinh tế Việt Nam,... MỜi các bạn...

   7 p hueic 30/06/2018 4 1

 • Phát triển kinh tế nhờ cải cách và hội nhập và những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Phát triển kinh tế nhờ cải cách và hội nhập và những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam

  Mục tiêu của bài nghiên cứu là giới thiệu một cách tổng quan về phát triển kinh tế Việt nam do cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế mang lại và đánh giá những nhân tố chính tác động đến tăng trưởng kinh tế Việt nam trong giai đoạn đổi mới (1990-2009). Dựa vào số liệu thống kê về kinh tế Việt nam giai đoạn 1990-2009, nghiên cứu này đã phân...

   23 p hueic 30/06/2018 6 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số