• Ứng dụng mô hình nhiệt động lực học để thiết kế hỗn hợp đất gia cố

  Ứng dụng mô hình nhiệt động lực học để thiết kế hỗn hợp đất gia cố

  Mục đích tìm kiếm hỗn hợp thích hợp để thi công, thí nghiệm mẫu của từng thiết kế cấp phối của đất ổn định. Tuy nhiên để nâng cao độ chính xác của thí nghiệm thì số lượng mẫu phải tiến hành nhiều dẫn đến kết quả thí nghiệm có độ chính xác cao. Các cơ chế cơ bản còn chung chung nên chưa thực sự phân tích chi tiết cơ chế cải tạo...

   11 p hueic 26/05/2021 5 0

 • Cấu trúc và thuật toán điều khiển thích nghi quá trình gia công

  Cấu trúc và thuật toán điều khiển thích nghi quá trình gia công

  Bài viết này giới thiệu cấu trúc và thuật toán ĐKTN đã được phát triển, cải tiến và thử nghiệm cho máy phay CNC trong nhiều năm qua.

   8 p hueic 26/04/2021 15 0

 • Một giải pháp cài đặt đơn giản cho thuật toán điều khiển tối ưu thích nghi

  Một giải pháp cài đặt đơn giản cho thuật toán điều khiển tối ưu thích nghi

  Bài viết giới thiệu một giải pháp đơn giản để cài đặt thuật toán điều khiển tối ưu thích nghi cho bài toán LQ. Giải pháp này giúp giảm được phần lớn số biến vi phân cần cài đặt, kéo theo là giảm được nhiều phép tính phải thực hiện trong thuật toán.

   11 p hueic 26/04/2021 16 0

 • Về một thuật toán điều khiển bám mục tiêu di động trên mặt đất sử dụng UAV cánh bằng

  Về một thuật toán điều khiển bám mục tiêu di động trên mặt đất sử dụng UAV cánh bằng

  Quan sát mục tiêu di động trên mặt đất từ UAV đòi hỏi phải bám sát được mục tiêu và giữ mục tiêu trong một dải khoảng cách nhất định cho phép. Nhiều phương pháp bám đã được đề xuất nhưng mỗi phương pháp chỉ thích hợp cho một dải tốc độ nhất định của mục tiêu.

   11 p hueic 26/04/2021 13 0

 • Xây dựng mô hình thực nghiệm cho hệ thống phân phối vật liệu và áp dụng thuật toán điều khiển dự báo

  Xây dựng mô hình thực nghiệm cho hệ thống phân phối vật liệu và áp dụng thuật toán điều khiển dự báo

  Bài viết trình bày các bước thiết kế thực nghiệm cho hệ thống phân phối vật liệu. Mục tiêu của việc thiết kế thực nghiệm là công cụ kiểm chứng sự đúng đắn của việc xây dựng bộ điều khiển dự báo thích nghi có chứa thành phần tích phân ứng dụng cho hệ thống phân phối vật liệu.

   5 p hueic 26/04/2021 14 0

 • Điều khiển thiết bị bay loại bốn động cơ sử dụng thuật toán điều khiển tự chỉnh PID mờ

  Điều khiển thiết bị bay loại bốn động cơ sử dụng thuật toán điều khiển tự chỉnh PID mờ

  Bài viết trình bày một phương pháp sử dụng bộ điều khiển tự chỉnh PID mờ cho điều khiển thiết bị bay cho phép kết hợp phương pháp điều khiển truyền thống và phương pháp điều khiển thông minh. Các kết quả của bài báo dựa trên mô phỏng đã được thực hiện để qua đó đánh giá và so sánh với các kết quả khác để có thể làm cơ sở cho các...

   6 p hueic 26/04/2021 12 0

 • Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục

  Tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở để điều khiển hệ thống cầu trục

  Bài viết này trình bày tổng quan chiến lược áp dụng các kỹ thuật điều khiển vòng hở mới nhất điều khiển hệ thống cầu trục từ năm 2001 đến năm 2019. Một đánh giá ngắn gọn về mô hình của hệ thống cầu trục con lắc đơn và con lắc đôi cũng được đưa ra, bài viết này cũng tóm tắt hầu hết các công việc liên quan đến việc áp dụng các...

   8 p hueic 26/04/2021 14 0

 • Mô hình tủ nuôi cá-trồng rau Aquaponics với kỹ thuật điều khiển IoTs

  Mô hình tủ nuôi cá-trồng rau Aquaponics với kỹ thuật điều khiển IoTs

  Công nghệ aquaponics là nông nghiệp hữu cơ đã được biết đến hơn 40 năm qua. Tuy nhiên, sản phẩm của hệ aquaponics rau-cá để giới thiệu và giải trí tại nhà chưa có nhiều. Từ các nghiên cứu điều khiển IoTs và nguyên tắc lưu hồi nước cho rau và cá, nhóm nghiên cứu đã chế tạo thành công tủ trồng rau và nuôi cá aquaponics được giám sát và điều...

   12 p hueic 26/04/2021 11 0

 • Xây dựng bài toán động học, động lực học cho mô hình máy khắc laser

  Xây dựng bài toán động học, động lực học cho mô hình máy khắc laser

  Nghiên cứu đi vào tính toán động lực học máy khắc laser và mô phỏng quá trình vận hành của máy trong quá trình hoạt động. Các kết quả nghiên cứu là tiền đề cho quá trình vận hành và điều khiển các loại máy khắc laser tự chế tạo tại Việt Nam hiện nay.

   10 p hueic 26/04/2021 13 0

 • Mô hình hóa động học và động lực học cho động cơ Diesel 4 kỳ

  Mô hình hóa động học và động lực học cho động cơ Diesel 4 kỳ

  Nghiên cứu này tập trung vào mô hình hóa hoạt động của động cơ diesel, cụ thể là xác định động học và động lực học các chi tiết quan trọng như piston, thanh truyền, trục khuỷu. Thông qua quá trình xây dựng mô hình toán học này, ta có thể xác định được lực kéo và công suất cũng như các thông số động học và động lực học khác của động cơ.

   10 p hueic 26/04/2021 12 0

 • Mô phỏng đặc tính khí động lực học mô hình xe buýt lắp ráp tại Việt Nam

  Mô phỏng đặc tính khí động lực học mô hình xe buýt lắp ráp tại Việt Nam

  Bài viết này trình bày nghiên cứu đặc tính khí động lực học xe buýt thông qua phân tích phân bố trường vận tốc và áp suất. Nghiên cứu được thực hiện trên mô hình xe buýt được lắp ráp tại Việt Nam. Tác giả sử dụng phần mềm thương mại CFD với phương trình RANS kết hợp mô hình rối Realizable k   để mô phỏng đặc tính khí động lực...

   9 p hueic 26/04/2021 13 0

 • Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của thông số động lực học tới độ bền trục các đăng

  Thí nghiệm xác định ảnh hưởng của thông số động lực học tới độ bền trục các đăng

  Bài viết trình bày thí nghiệm xác định các mối quan hệ giữa các thông số động lực học với thông số độ bền trục các đăng. Thí nghiệm sử dụng bệ thử kiểu dòng công suất hở có động cơ dẫn động loại diesel IVECO 81kW và cơ cấu gây tải MP100S.

   8 p hueic 26/04/2021 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số