• Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Thương mại quốc tế và việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp giới thiệu đến bạn một số nội dung về: Một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế, tranh chấp thương mại quốc tế và tác động của toàn cầu hóa kinh tế đến doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham...

   174 p hueic 25/11/2019 160 1

 • Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Ebook Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Thương mại quốc tế và việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tiếp tục giới thiệu các nội dung về: Chính sách, giải pháp nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong thương mại quốc tế, kiến nghị nhằm bảo vệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam...

   118 p hueic 25/11/2019 136 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 8/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 8/2014

  Nội dung tạp chí trình bày giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã trong nông nghiệp tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn hiện nay; thực trạng và một số giải pháp nhằm phát triển du lịch Đồng Nai; họat động kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam...

   150 p hueic 25/10/2019 138 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 7/2014

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 7/2014

  Tạp chí trình bày các yếu tố gây chậm trễ trong các dự án giao thông sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại các tỉnh phía Nam; các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ khách hàng và nhân viên tại Ngân Hàng TMCP Kiên Long - Chi Nhánh Rạch Giá; Chăn nuôi gà công nghiệp tại khu vực Đông Nam Bộ theo định hướng phát triển bền vững; hệ thống Photovoltaic...

   141 p hueic 25/10/2019 147 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 9/2015

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 9/2015

  Tạp chí với một số bài viết: khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách du lịch tại làng mộc Kim Bồng – Hội An; các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Eximbank - Tp. HCM; phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam - Nhận thức và thực tiễn...

   94 p hueic 25/10/2019 164 1

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 10/2015

  Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 10/2015

  Tạp chí với nội dung thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; gợi mở mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Cần Thơ giai đoạn từ 2016 đến năm 2020; áp dụng thí điểm cân bằng trong quản trị chiến lược kinh doanh cho ngành dịch vụ vận chuyển tại Việt Nam; các yếu tố tác động đến sự gắn kết tổ chức của nhân...

   126 p hueic 25/10/2019 137 1

 • Hướng tới nền kinh tế xanh ở Việt Nam – cơ hội và thách thức

  Hướng tới nền kinh tế xanh ở Việt Nam – cơ hội và thách thức

  Kinh tế xanh là “nền kinh tế nâng cao đời sống của con người và cải thiện công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu những rủi ro môi trường và những thiếu hụt sinh thái”. Chuyển đổi phương thức phát triển – Hướng tới phát triển “Kinh tế xanh” ở Việt Nam là hướng tiếp cận mới, có nhiều khó khăn, thách thức song xét về dài hạn đây là...

   8 p hueic 25/10/2019 173 1

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1997-2017

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1997-2017

  Thái Nguyên là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của vùng Đông Bắc. Hòa nhập với sự phát triển của đất nước, từ sau ngày tái lập tỉnh (1/1/1997) đến năm 2017, Thái Nguyên đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

   6 p hueic 25/10/2019 110 1

 • Những đóng góp quan trọng của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh

  Những đóng góp quan trọng của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh

  Bên cạnh nguồn vốn trong tỉnh đóng vai trò quyết định, vốn đầu tư nước ngoài là một trong những nguồn vốn quan trọng, trong đó, FDI được coi là nguồn vốn thích hợp đối với Bắc Ninh. Vai trò của FDI trong những năm qua đã được khẳng định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Bài viết, vận dụng phương pháp...

   11 p hueic 25/10/2019 91 1

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Bạc Liêu)

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (qua nghiên cứu trường hợp tỉnh Bạc Liêu)

  Bài viết này nhằm làm sáng tỏ những yếu tố tác động và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Bạc Liêu từ năm 1997 đến năm 2018, rút ra một số kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở các địa phương khác trong cả nước.

   6 p hueic 25/10/2019 105 1

 • Kinh tế tư nhân vùng Đông Nam Bộ: Các yếu tố tác động và xu hướng vận động phát triển trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  Kinh tế tư nhân vùng Đông Nam Bộ: Các yếu tố tác động và xu hướng vận động phát triển trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

  Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một bộ phận phát triển lâu dài trong thời kỳ xây dựng CNXH ở Việt Nam. Bài báo phân tích các yếu tố tác động đến sự phát triển của kinh tế tư nhân vùng Đông Nam Bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

   5 p hueic 25/10/2019 91 1

 • Tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động ở Việt Nam

  Tác động của tái cơ cấu ngành kinh tế đến chuyển dịch cơ cấu lao động và tăng năng suất lao động ở Việt Nam

  Nghiên cứu của bài viết sử dụng phương pháp vector để phân tích “góc chuyển dịch” của cơ cấu ngành kinh tế tác động đến cơ cấu lao động của các ngành, đồng thời tác giả sử dụng phương pháp hệ số co dãn để tính toán hiệu quả của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh đến dịch chuyển cơ cấu lao động, tăng năng suất lao động của Việt nam...

   11 p hueic 25/10/2019 98 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số