• Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Xử lý bảng biểu kinh tế đơn giản" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảng tổng hợp chi phí và thu nhập, xác định mức sản lượng có lợi nhuận tối đa, tính toán lượng tiền lưu thông,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 24/06/2020 22 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Hàm tài chính trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu nhóm hàm tài chính trong Excel, thao tác với các hàm tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hueic 24/06/2020 26 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tính toán khấu hao tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, khấu hao tuyến tính cố định, khấu hao nhanh, tính các giá trị còn lại của tài sản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   37 p hueic 24/06/2020 27 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Giải phương trình và hệ phương trình" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức về giải phương trình và giải hệ phương trình bằng Solver và bằng ma trận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   22 p hueic 24/06/2020 24 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Quản trị cơ sở dữ liệu trong Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm cơ sở dữ liệu, tạo lập cơ sở dữ liệu, quản trị cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   44 p hueic 24/06/2020 27 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Tổng hợp và kết xuất thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Subtotal, hàm dữ liệu, pivot table, pivot chart. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p hueic 24/06/2020 25 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Bài toán tối ưu" cung cấp cho người học các kiến thức: Bài toán tối ưu dạng tổng quát, bài toán sản xuất, bài toán đầu tư. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   12 p hueic 24/06/2020 20 1

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  (NB) Giáo trình gồm có 6 chương để học mỗi chương cần có các kiến thức của chương trước, phần 1 sách gồm 3 chương đầu: Truyền số liệu, tổng quan về mạng máy tính, các thiết bị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   57 p hueic 27/05/2020 58 2

 • Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Giáo trình Mạng máy tính: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  (NB) Phần 2 Giáo trình Mạng máy tính gồm 3 chương: Chương 4 nói về cấu trúc địa chỉ IP, phân lớp IP, ý nghĩa các netid, hostid, netmask, subnetmask, phân mạng con, và chương 5 Giao thức TCP/IP, chương 6 các dịch vụ mạng.

   40 p hueic 27/05/2020 49 2

 • Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  (NB) Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 1 cung cấp những thông tin như tổng quan về mạng điện báo, mạng điện thoại, mạng hướng đầu cuối, mạng máy tính, các thiết bị mạng, các thiết bị ghép nối,...

   65 p hueic 27/05/2020 51 1

 • Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  (NB) Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Mạng máy tính (dành cho ngành truyền thông): Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: định tuyến, các vấn đề liên quan đến thiết kế tầng mạng, giải thuật chọn đường, các dịch vụ mạng.

   39 p hueic 27/05/2020 53 1

 • Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 1 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  (NB) Giáo trình Thiết kế và quản trị web - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng gồm có 2 phần, phần 1 trình bày về: tổng quan về thiết kế web, tổng quan về HTML, sử dụng dreamweaver thiết kế website, cascading style sheets.

   128 p hueic 27/05/2020 58 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số