• Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2 - CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  (NB) Giáo trình Thiết kế và quản trị web: Phần 2 gồm có những nội dung: JavaScript, các lệnh xuất thông báo cơ bản, chèn chuỗi vào nội dung trang HTML, chức năng chính trong WordPress, quản trị website. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình.

   118 p hueic 27/05/2020 42 0

 • Ứng dụng tin học thành lập bản đồ chuyên đề trong nghiên cứu Địa lý

  Ứng dụng tin học thành lập bản đồ chuyên đề trong nghiên cứu Địa lý

  Hệ thống thông tin địa lý ra đời với công cụ quan trọng là phần mềm chuyên dụng, đặc biệt là phần mềm Mapinfo professional. Nội dung bài báo là giới thiệu kết quả nghiên cứu ứng dụng phần mềm Mapinfo professional thành lập bản đồ chuyên đề trong nghiên cứu địa lý.

   6 p hueic 26/05/2020 23 0

 • Ứng dụng tin học phân tích tính toán ổn định bờ mỏ lộ thiên

  Ứng dụng tin học phân tích tính toán ổn định bờ mỏ lộ thiên

  Phân tích, tính toán ổn định bờ mỏ lộ thiên là công việc phức tạp và tốn nhiều thời gian, như xây dựng cấu trúc địa chất, xác định các thông số địa cơ mỏ, áp dụng các phương pháp tính toán địa kỹ thuật, thay đổi phương án, nhất là với cấu trúc địa chất đất đá bất đồng nhất. Bài báo giới thiệu phương pháp ứng dụng công nghệ...

   9 p hueic 26/05/2020 30 0

 • Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính

  Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - Nghề: Quản trị mạng máy tính trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống thông tin, đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống, khảo sát hệ thống, phân tích tính hiệu quả và rủi ro, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   97 p hueic 27/04/2020 69 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về chương trình Excel

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về chương trình Excel

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về chương trình Excel" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, các dạng dữ liệu, các phép tính, một số hàm thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p hueic 27/04/2020 32 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Ứng dụng excel trong quản lý tài chính

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Ứng dụng excel trong quản lý tài chính

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Ứng dụng excel trong quản lý tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p hueic 27/04/2020 37 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Dự báo và phân tích hồi quy tương quan

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Dự báo và phân tích hồi quy tương quan

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 3: Dự báo và phân tích hồi quy tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tương quan, phân tích hồi quy, ứng dụng excel trong dự báo kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   7 p hueic 27/04/2020 32 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Thống kê mô tả và phân tích phương sai

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Thống kê mô tả và phân tích phương sai

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 4: Thống kê mô tả và phân tích phương sai" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán các đại lượng thống kê mô tả, phân tích phương sai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p hueic 27/04/2020 29 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Ứng dụng excel để giải bài toán tối ưu trong kinh tế

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Ứng dụng excel để giải bài toán tối ưu trong kinh tế

  Bài giảng "Tin học ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Ứng dụng excel để giải bài toán tối ưu trong kinh tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô tả bài toán kinh tế, quy trình giải bài toán, giải hệ phương trình tuyến tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   3 p hueic 27/04/2020 28 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh: Giới thiệu môn học

  Bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   1 p hueic 27/04/2020 33 0

 • Giáo trình Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

  Giáo trình Lập trình C từ cơ bản đến nâng cao

  Giáo trình bao gồm 6 chương: mở đầu; biểu thức; lệnh; hàm; mảng, con trỏ và tham chiếu; lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chắc các kiến thức.

   79 p hueic 23/03/2020 128 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 2: Soạn thảo văn bản

  Trong quá trình sử dụng máy vi tính, một trong số các ứng dụng mà hầu hết người sử dụng máy đều phải biết và ứng dụng nó là việc sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản. Chương này của bài giảng sẽ giới thiệu và hướng dẫn người học một số chức năng và thao tác cơ bản trong chương trình soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham...

   19 p hueic 27/01/2020 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số