• Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3B: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3B: Các giao thức tầng ứng dụng

  Phần tiếp theo của bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: FTP, thư điện tử - SMTP, POP3, IMAP, DNS, ứng dụng P2P. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   46 p hueic 27/07/2020 70 2

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3A: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet - Chương 3A: Các giao thức tầng ứng dụng

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 3: Các thao tác tầng ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của tầng ứng dụng, web và HTTP. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai đang muốn tìm hiểu. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   40 p hueic 27/07/2020 70 2

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 2 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 2: Mô hình phân lớp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiến trúc phân tầng, mô hình tham chiếu OSI, mô hình TCP/IP, các thiết bị mạng thông dụng, vấn đề an ninh mạng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   50 p hueic 27/07/2020 71 2

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng Mạng máy tính và internet: Chương 1 - Trần Quang Hải Bằng

  Bài giảng "Mạng máy tính và internet - Chương 1: Các khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thành phần cơ bản của mạng, địa chỉ mạng, giao thức mạng, mô hình kết nối mạng, truyền tin trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p hueic 27/07/2020 76 3

 • Bài giảng Mạng máy tính và internet

  Bài giảng Mạng máy tính và internet

  Bài giảng Mạng máy tính và internet cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về mạng máy tính và internet, mô hình tham chiếu OSI, môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng, họ giao thức TCP/IP, cơ sở giao thức định tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

   136 p hueic 27/07/2020 76 4

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 4 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 4: Họ giao thức TCP/IP" cung cấp cho người học các kiến thức: Mô hình TCP/IP, các họ giao thức trong học giao thức TCP/IP, địa chỉ IPv4. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p hueic 27/07/2020 72 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 3: Môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng thông dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường truyền dẫn, các loại cáp truyền dẫn, đường truyền vô tuyến, thiết bị mạng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p hueic 27/07/2020 72 1

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 2: Mô hình tham chiếu OSI" cung cấp cho người học các kiến thức: Giao thức mạng máy tính, mô hình kiến trúc đa tầng, mô hình tham chiếu OSI, quá trình vận chuyển dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   33 p hueic 27/07/2020 70 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng Mạng máy tính: Chương 1 - Hoàng Thanh Hòa (CĐ Kinh tế Đối ngoại)

  Bài giảng "Mạng máy tính - Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính và internet" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về mạng máy tính, các loại mô hình mạng, mạng cục bộ - LAN, mạng Internet, mạng riêng ảo VPN. Mời các bạn cùng tham khảo.

   102 p hueic 27/07/2020 72 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google

  Bài giảng "Tin học ứng dụng: Các dịch vụ của Google" giới thiệu tới người học một số kiến thức tổng quan và ứng dụng của google như: Search, mail, calendar, drive, groups. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   85 p hueic 24/06/2020 79 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu

  Bài giảng "Tin học ứng dụng nâng cao: Công cụ phân tích số liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Data analysis toolpak, hộp thoại data analysis. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   8 p hueic 24/06/2020 81 3

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản

  Bài giảng "Tin học ứng dụng - Chương 1: Một số khái niệm cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Dữ liệu và thông tin, công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, máy vi tính, phần mềm máy tính, hệ đếm và biểu diễn thông tin trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hueic 24/06/2020 84 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số